| 81 825 91 98 |

| cds.projekt@wp.pl |

 

 

| Centrum Doradczo Szkoleniowe „PROJEKT” |

ul. Piaskowa 57, 23-200 Kraśnik

tel./faks: 81 825 91 98; 600 225 518,

e-mail: cds.projekt@wp.pl

Doświadczenie

Ponad 68 mln zł pozyskanych dotacji

Ponad 10 lat doświadczenia

87 dofinansowanych projektów

Ponad 90% skuteczność usług

 

CDS PROJEKT - STRONA GŁÓWNA

20.02.2017

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu KOBIECY PULS BIZNESU Informujemy o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”. Dokumenty rekrutacyjne można składać do 28 lutego 2017 do godz. 16:00.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

19.01.2017

Informujemy, iż 3 lutego 2017 r. rozpoczynamy II turę naboru zgłoszeń do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”. Nabór będzie prowadzony do 17 lutego 2017 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

02.01.2017

W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu oraz zmianą wytycznych dotyczących realizacji projektu nastąpiła aktualizacja dokumentów w zakładce „DO POBRANIA” tj.  umowy szkoleniowo - doradczej  oraz  deklaracji uczestnictwa w projekcie.

29.12.2016

W związku z zakończeniem procesu rekrutacji w ramach I naboru do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU” przedstawiamy  poniżej listę 42 Kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie, oraz listę rezerwową.

Zgodnie z § 7 pkt. 20 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

Jednocześnie informujemy ze zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie paragraf 5, pkt 1 B, Kandydatki zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do dostarczenia w terminie do 5 dni roboczych tj. do dnia 05.01.2017 r. następujących dokumentów (dokumenty w zakładce do pobrania):

  1. 1. Deklaracja udziału w projekcie (załącznik nr 14)
  2. 2. Oświadczenie Uczestniczki projektu dotyczące danych osobowych (załącznik nr 15)
  3. 3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

Lista osób zakwalifikowanych

Lista rezerwowa

Lista wyników oceny merytorycznej

Lista wyników oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”

Lista wyników oceny formalnej

Lista wyników oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”.

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu "KOBIECY PULS BIZNESU"

Informujemy o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”. Dokumenty rekrutacyjne można składać do 09 grudnia 2016 do godz. 16:00.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

 

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu "KOBIECY PULS BIZNESU"

Informujemy o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”. Dokumenty rekrutacyjne można składać do 25 listopoda 2016 do godz. 16:00.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

 

"KOBIECY PULS BIZNESU" - aktualizacja dokumentacji

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 02.11.2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu "KOBIECY PULS BIZNESU" o numerze RPPK.07.03.00-18-0128/15-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

W związku z powyższym nastąpiła aktualizacja dokumentów w zakładce DO POBRANIA tj. regulaminów, zał. nr 1 - formularza rekrutacyjnego oraz umów. 

 

Rekrutacja "KOBIECY PULS BIZNESU"

Informujemy, iż 21 października 2016 r. rozpoczynamy I turę naboru zgłoszeń do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”. Nabór będzie prowadzony do 3 listopada 2016 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie "KOBIECY PULS BIZNESU

Projekt „KOBIECY PULS BIZNESU” jest realizowany przez „CENTRUM DORADCZO SZKOLENIOWE PROJEKT” MARIUSZ I DOROTA GOLIŃSCY SPÓŁKA JAWNA w partnerstwie z AMD GROUP Michał Drymajło w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2014 – 2020, Priorytet VII Regionalny rynek Pracy Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Okres realizacji projektu:2016-09-01 do 2018-05-31

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie

Więcej informacji w zakładce PROJEKTY

 

Masz pytania? Napisz, do nas.


Nazwa
E-mail
Temat
Wiadomość

ul. Piaskowa 57, 23-200 Kraśnik

tel./faks: 81 825 91 98; 600 225 518,

e-mail: cds.projekt@wp.pl

Centrum Doradczo Szkoleniowe „PROJEKT”

Mariusz i Dorota Golińscy Sp. Jawna

 

 

2017 | Projekt i wykonanie Web Gold Business


 

Facebook


Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie.