| 81 825 91 98 |

| cds.projekt@wp.pl |

| Centrum Doradczo Szkoleniowe „PROJEKT” |

ul. Piaskowa 57, 23-200 Kraśnik

tel./faks: 81 825 91 98; 600 225 518,

e-mail: cds.projekt@wp.pl

PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START

Projekt „PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START!” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Realizowany jest przez NEXORIS Sp. z o.o. w partnerstwie z CDS PROJEKT Mariusz i Dorota Golińscy oraz ITEB Beata Mierzejewska w ramach osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2021 r. do 31.12.2022 r.
Wartość projektu: 3 938 444,01 zł
Dofinansowanie projektu: 3 822 196,06 zł
Wkład UE: 3 347 677,40 zł
Zasięg projektu: województwo podkarpackie

Więcej informacji